Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) og helse- og omsorgsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre bekrefter tallene til TV 2.

Bare i 2022, Støre-regjeringens første år, har kommunenes frie inntekter økt mer siden 2011, da man begynte å få sammenlignbare tall.

I fjor fikk 157 norske kommuner negativt driftsresultat.

– Det tar regjeringen på alvor. Derfor har vi hele våren sagt at vi følger nøye med på det som skjer, og nå tar vi grep gjennom en stor satsing på kommuneøkonomien, sier kommunalminister Sande.

En stor del av økningen brukes til å dekke automatiske, lovpålagte utgiftsøkninger som skyldes endringer i befolkningens størrelse og alderssammensetning.

Likevel vil kommunene samlet sitte igjen med en netto inntektsøkning på rundt 2,5 milliarder kroner. Fylkeskommunene vil få 200 millioner, mens 2,3 milliarder går til kommunene.