Fra mars i fjor til mars i år har det blitt 320 færre politiårsverk i norske distrikter, ifølge ferske bemanningstall Politiforum har fått innsyn i.

Aller flest politifolk har forsvunnet fra Oslo politidistrikt, der det er 126 færre årsverk.

Dersom politidistriktene skal oppfylle den politiske forventningen om å øke bemanningen til nivået ved årsskifte, innebærer det at ytterligere 129 politifolk må ansettes.

I løpet av fjoråret mistet politidistriktene 374 politifolk. For å unngå ytterligere svekkelse i bemanningen varslet Justisdepartementet i februar at de ville gi 155 millioner kroner ekstra for å styrke bemanningen.