Kvalitet og sikkerhet koster, men er best, ifølge NAFs dekktestere