Røde Kors: Lokalt redningsarbeid svekkes av regjeringens kutt

foto