Foreslår 121,9 millioner i utbytte til eierkommunene