Samtidig har en del tettsteder vokst så mye at de har blitt slått sammen med sine naboer, skriver Statistisk sentralbyrå.

Byrået skriver at de aller fleste nye tettstedene er relativt små, fordi de akkurat har krysset grensen på minst 200 innbyggere som definerer tettsteder. Noen har vendt tilbake etter ett eller flere år, mens eneste nykommer med mer enn 500 innbyggere er Røysland med sine 524 bosatte.

Mer enn 89 prosent av tettstedene i Norge har færre enn 5000 innbyggere. Det betyr at 924.673 bor her, mens det bor 3.629.888 mennesker i tettstedene med over 5000 innbyggere.