– Jeg er ikke streng, akkurat, sier kunnskapsministeren i et juleintervju med NTB.

Hun vil heller si at hun prøver å være tydelig. I en verden som endrer seg raskt.

– Når forskning bekrefter at det ikke er så lurt å ha mobiltelefon i friminuttene og i klasserommet, fordi det forstyrrer læring. Da må vi jo gjøre noe med det, sier hun.

– Trengs det mer disiplin i skolen?

– Jeg tror det er viktig at læreren har en autoritet i klasserommet og kan være trygg på det.

Ny hverdag

To måneder har gått siden den tidligere Stavanger-ordføreren tok flyet til Oslo og takket ja til jobben som øverste sjef for norsk skole.

– Det har vært noen hektiske måneder. Spesielt det å komme rett fra valgkamp til denne jobben, sier hun.

Mens Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg på 99 år nasjonalt, gikk partiet fram med 6,7 prosentpoeng i Stavanger og ble største parti – i en by hvor Høyre tradisjonelt har vært dominerende.

Det holdt likevel ikke til at Nordtun fikk fortsette som ordfører. Innsatsen har imidlertid blitt lagt merke til sentralt i partiet, hvor hun er blitt en stigende stjerne.

Som kunnskapsminister har hun allerede markert seg som en brems for «ukritisk digitalisering» i skolen og vært tydelig på at hun øker økt kommunalt styre av barnehagene. Nylig erklærte hun seg også som en festbrems for russefeiringen.

Blant annet vil Nordtun flytte russetiden til etter eksamen og forby russeklær på skolen når det disse fører til ekskludering.

– Ikke kommet for å dille og dalle

Uten å røpe detaljer, lover Nordtun flere store grep i norsk skole i månedene som kommer.

– Jeg har ikke kommet til Oslo for å dille og dalle. Vi har store ambisjoner for norsk skole. Jeg må få gjort det jeg vil, og kunne vise til konkret handling for å rettferdiggjøre at jeg er borte fra ungene fire-fem dager i uken, sier hun.

– Hva er det du vil?

– Jeg vil bidra til å gjøre norsk skole best mulig. Jeg vil at vi sammen sørger for at ungene både trives og lærer mer. Det er kjempeviktig.

– Er vi langt derfra i dag?

– Ja, vi er det. Vi har flere undersøkelser som underbygger det. Mye er bra i norsk skole, men utviklingen er negativ på altfor mange viktige områder.

Bekymret

I begynnelsen av desember kom den siste PISA-undersøkelsen.

Den viser at ferdighetene til norske 15-åringer har falt kraftig siden 2018 i matematikk, naturfag og lesing. Resultatene er dårligere enn noen gang før for norske ungdommer.

Noe av dette forklares med pandemi og stengte skoler de siste årene. Men kunnskapsministeren påpeker at Norges resultater har falt mye kraftigere enn flere land som stengte skolene sine mer enn oss.

– At de faglige resultatene ikke er bedre, bekymrer meg. Vi er nødt til å ruste ungdommene skikkelig til arbeidslivet, voksenlivet og samfunnslivet senere. Det er det som er oppdraget til skolen.

– Er digitaliseringen hele problemet?

– Nei. Det er sammensatt. Men vi vet at mange elever rapporterer at de blir forstyrret av sin egen digitale enhet eller andres digitale enheter i løpet av skolehverdagen. Og sånn kan vi ikke ha det.

– Helt insane

Nordtun snakker om «en fornuftig balanse mellom skjerm og bok, mellom penn og tastatur».

– Da sønnen min begynte i førsteklasse hadde de knapt bøker. De kom hjem med noen ark av og til, og så fikk de Chromebook halvveis ut i skoleåret. Det finnes skoler i Oslo som kun har iPader. Der kjøper de rikeste foreldrene bøker til ungene, sier kunnskapsministeren.

Hun utbryter:

– Det er helt insane! Hvor er vi på vei?

Normal jul

Etter noen hektiske uker i Oslo med ny hverdag, ser kunnskapsministeren fram til en mest mulig normal jul sammen med familien i Stavanger.

Men helt skjermfritt blir det ikke. Heller ikke for de tre guttene hennes. Så streng er hun ikke.

– Jeg tenker, sikkert i likhet med mange andre foreldre, at jeg nok alltid kunne gjort mer for å begrense skjermbruken hjemme også. Vi har skjermtid klokka seks på hverdager. Da kan de se filmer på iPaden, men de får ikke spille. Det får de bare i helgene. Da er det litt om morgenen, og så klokken seks på kvelden.

– Er det mulig å få til en helt iPad-fri jul?

– Ja, det hadde nok vært mulig. Men de bruker jo iPad i stedet for å se på barne-TV. Det er jo en litt annen måte å gjøre det på enn da vi var yngre.