Sp forventer lovendring som gagner distriktsmobilen