Kommune­direktør anbe­faler søksmål mot Helse nord

foto