Betaler barne­hager for å plukke etter kråka: - Midt i blinken for oss

foto