Gasstankbil veltet på Saltfjellet – sikkerhetssone opphevet