Kapasiteten blir nå på inntil 1.100 megawatt av den tekniske kapasiteten på 1.400 megawatt, skriver Statnett i en pressemelding.

– For å realisere nytten av de ulike forbindelsene er det viktig at det er en god balanse i kapasiteten for import og eksport. For å sikre dette setter vi nå kapasiteten til det samme nivået som våre partnere på britisk side, sier konsernsjef Hilde Tonne.

Vil ikke ha eksportkabel

Det er begrensninger fra engelsk side som over tid har ført til at den fastsatte kapasiteten har vært større fra Norge til Storbritannia enn motsatt vei.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til NTB at regjeringen ikke ønsker at kabelen skal eksportere så store mengder strøm ut av Norge, når muligheten for det vi kan kjøpe fra England har vært mindre enn vi kan eksportere.

– Da har regjeringen ment at vi ikke ønsker at det skal være en eksportkabel, men en utvekslingskabel, sier Vedum.

– Uheldig

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det er uheldig at overføringskapasiteten inn til Norge tidvis har vært lavere enn ut av Norge.

– Jeg har bedt Statnett legge til rette for symmetri i utvekslingskapasitet på NSL, bedre kjent som UK-kabelen. Derfor har Statnett i dag satt ned kapasiteten på denne utenlandsforbindelsen, sier han til NTB.

– Prinsipielt og over tid er det viktig med symmetri i overføringskapasiteten, og derfor er jeg glad for at Statnett følger opp så raskt og sørger for dette, sier Aasland.