Havnesjefen ber om at havneforetaket dekker sakskostnader etter søksmålet mot henne

foto