Til sammen er det rundt 715.000 elbiler på norske veier, bare 50.000 færre enn registrerte bensinbiler i Norge, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Det er en milepæl i norsk bilhistorie og understreker det høye tempoet elektrifiseringen av bilparken har. Norge er verdensledende i andel elbiler, ingen andre er i nærheten, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Han understreker at overgangen aldri hadde skjedd uten insentiver og avgifter som har satt fart i utviklingen.

En drøy million biler, 36 prosent, har dieselmotor, mens 7 prosent av norske biler er plug-in-hybrider.

Samtidig som elbilandelen i personbilparken totalt nå ligger på 25 prosent, ser andelen elbiler i nybilsalget ut til å ha stabilisert seg på rundt 90 prosent. Myndighetenes mål er at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler fra 2025.