Kommunen er positiv til kjøp som kan berge Vegatrappa