Arbeids­ulykke: Lærling falt fra stige og fikk ankel­brudd

foto