Kommunen ser på overføring av eiendomsopsjon til utbygger på Toft