Bjørk og furu trues av klimaendringene i norske skoger