Konsti­tuert plansjef konsti­tueres som område­sjef

foto