Gerd-Solveig er klar for å jobbe med lønn, sykefravær og deltid