De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

foto