Fører til sykehus etter at bil gikk rundt ved Sausvatn

foto