Fødeavdelingene i Oslo skal kutte over 100 årsverk