Regje­ringen skal vurdere oppdrett på Træna­banken

foto