Utbygger svarer med mindre endringer i planer for bygg på Bona-tomta

foto