SinkabergHansen med en halv million i støtte til tre arrangement