– Det er Europas største kjente forekomst. Funnet på Norra Kärr ved Vättern er stort, men dette er større, sier konsernsjef Jan Moström i statseide LKAB til TT.

Funnet er gjort i nærheten av en jerngruve LKAB allerede driver i Kiruna.

Jordmetallene brukes i produksjon av alt fra elbiler og harddisker til heiser og tog. LKAB har visst om de sjeldne jordmetallene i området i to år, men størrelsen på forekomsten har vært uklar, ifølge Moström.

Høy andel

Jernmalmen, som ligger ved Per Geijer-området i Kiruna, har uvanlig høy forekomst av de sjeldne jordmetallene. Ifølge Moström er andelen 0,18 prosent. Det høres kanskje lite ut, men vanligvis oppgis andelen i ppm, altså milliondeler.

LKAB anslår at det finnes rundt 1 million tonn av jordmetallene i delen av Per Geijer-feltet som er utforsket til nå, men det er ikke ferdig kartlagt.

– Funnet er ikke avgrenset. Vi har bare undersøkt en liten del, sier Moström. Torsdagens offentliggjøring fikk ekstra gjennomslag av at hele EU-ledelsen var på plass i Kiruna i forbindelse med at Sverige på nyåret overtok formannskapet i unionen.

Viktig for det grønne skiftet

Moström sier at funnet er en stor nyhet for EU, som ikke utvinner jordmetallene. Kina dominerer markedet i dag.

– I dag er det et forsyningsproblem, men forsyningen må øke nå. Kina er helt dominerende, både i gruvedrift og raffinering, sier han.

EU-kommisjonen er for tiden i innspurten av arbeidet med et forslag som skal bidra til utviklingen av pålitelige forsyningskjeder for slike sjeldne materialer.

Materialene er særlig viktig for det grønne skiftet; de er essensielle i produksjon av vindturbiner og batterier til elbiler. EU-kommisjonen venter at etterspørselen vil femdoble seg innen 2030 mens unionens økonomi blir grønnere og mer digital.

Gullgruve

Sveriges energi- og næringsminister Ebba Bush har kalt funnet for en «gullgruve».

– Den har potensial til å bli en helt avgjørende komponent i den grønne omstillingen, sa hun torsdag. Videre er det stort for Sverige, synes Busch.

– Vi viser at Sverige virkelig kan være verdensledende og vise veien for hele EU i hvordan man kan kombinere ambisiøse klimamål med økonomisk vekst, la hun til.

Det trengs en rekke tillatelser før LKAB, som har Narvik som utskipningshavn, kan begynne med utvinning av materialene. Dette ventes å ta flere år.

– Om vi ser på hvordan andre konsesjonsprosesser har gått i industrien vår, vil det ta minst ti-femten år før vi faktisk kan begynne med utvinning og å levere materialene til markedet, sa Moström.

Vil unngå avhengighet

EU-kommissær for det indre marked, Thierry Breton, har advart om at EUs ambisjon om klimanøytralitet kan stå i fare uten sikker og bærekraftig forsyning av jordmetallene.

EU ønsker også å unngå å på ny bli avhengig av enkeltland, slik de ble av russisk olje og gass.

– Dette må endre seg, sa Busch torsdag.

– På kort sikt må vi diversifisere handelen vår, men på lang sikt kan vi ikke bare basere oss på handelsavtaler. Elektrifisering, EUs selvforsyning og uavhengighet fra Russland og Kina starter i gruva, la hun til.