Sportskjedene har tapt 1,8 milliarder i omsetning siden pandemien