Hvis regjeringen får det som de vil, får politiet større spillerom til å etterforske narkotikasaker, skriver Klassekampen.

– Det jobbes for fullt med rusmeldingen, og vi tar sikte på å legge den fram i løpet av våren, skriver helseminister Ingvild Kjerkol i en epost til Klassekampen.

Ap og Sps alternative rusreform skulle egentlig komme i fjor, men har latt vente på seg. Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet Lisa Marie Ness Klungland. sier at det har tatt tid å få avklart jussen.

– I dag følger ikke politiet opp besittelse og bruk av narkotika. Vi ser på hvilket rom det er for å endre det. Da blir det lettere å finne ut hvem som driver med salg og import av narkotika, mener hun.

Hvilke konkrete endringer de vil gjøre, får vi ikke vite før rusmeldingen kommer til våren. Det offisielle navnet på meldingen til regjeringen er « forebyggings- og behandlingsreformen ».

I 2022 var det 321 overdosedødsfall i Norge. 74 flere enn i 2021, ifølge Folkehelseinstituttet.