Fugledøden i nord: Halvparten i viktig krykkjekoloni kan være døde