Grunn­eier­repre­sentant tror ikke på Codfarms uttalte planer