Fintelling av stemmer fører til personendringer i det nye Stortinget

foto