Tilliten til offentlige digitale tjenester er høy, men fallende

foto
47 prosent av innbyggerne svarer i en ny undersøkelse at de har «noen eller høy grad» av tillit til at sikkerhet og personvern blir ivaretatt i digitale tjenester fra det offentlige, her representert av Brønnøysundregistrene. Foto: Bård Pedersen