Eierne vil oppløse regio­nens største kjøtt­produ­sent