Senterpartiet står fast på å gjenopp­rette tingretten

foto