Mer enn 20 av 90 kontrollerte fikk en reaksjon fra Statens vegvesen