Tarmkreft-forslaget ble ikke drøftet med de tillitsvalgte