Disse Vega-bedrif­tene fikk kompen­sasjon for november og desember i fjor

foto