Utbygger endrer planer fra leilighetsbygg til rorbuer

foto