Brønnøy har et budsjett på en halv milliard og null i buffer