Regjeringen vil nekte kommunene å innføre strenge smitteverntiltak under valget

foto