Enøk-midler: Har fått 1,9 millioner til to prosjekter