Endte i grøfta ved Krokå, nå er mannen dømt for promille­kjøring