Trafikkskoler reagerer på at regjeringen vil fjerne krav om praktisk prøve i drosjenæringen