– Ved bruk er det stor fare for livstruende forgiftning, pustestans, overdose og død. Bruken av stoffet knyttes til flere dødsfall på landsbasis. Ingen former for Metonitazen er lovlig i bruk i Norge, og rusmiddelet inntas i ulike former som piller, væske, røyk, injeksjon og sniffing, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Politiet frykter at rusmiddelet er i omløp i Vesterålen eller regionen for øvrig og går derfor ut med en advarsel:

– Det er sannsynlig at de som inntar dette stoffet, ikke vet hva de inntar. Det skal utrolig lite til for å få en sterk effekt. Nitazener er syntetiske opioider, og alvorlige effekter kan oppstå allerede ved lave doser. Ved kjøp av tabletter på det illegale markedet er det nesten ikke mulig å vite hva slags type stoff man tar.

Senioringeniør Elisabeth Drange i Kripos sier de er kjent med at det er flere tilfeller av overdosedødsfall der tabletter av samme type utseende og virkestoffet Metonitazen er beslaglagt i siste kvartal i fjor.