Overstyr­mann ba om ny merking etter grunn­berø­ring ved Gardsøya

foto