Grunnrenteskatten – også kalt lakseskatten – trådte i kraft fra nyttår. Men innretningen på ordningen er ennå ikke vedtatt av Stortinget.

I mars blir proposisjonen lagt fram. Det vil gjøre det mulig å få forslaget behandlet før Stortinget tar møtefri for sommeren.

– Endringene ble varslet i forbindelse med statsbudsjettet. Nå har vi hatt en bred og god høringsrunde, og vil legge fram forslag for Stortinget nå i vår som varslet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

– Bidra til fellesskapet

Vedum har måttet tåle mye motstand etter at kunngjøringen kom i september i fjor. Han har gjentatte ganger understreket at skatteordningen kommer, men at det kan bli endringer fra det opprinnelige forslaget.

– Norsk havbruksnæring er vellykket, skaper store verdier og har hatt svært høy inntjening. Vi mener at de som har høye overskudd ved bruk av fellesskapets naturressurser, kan bidra mer økonomisk tilbake til lokalsamfunn og fellesskapet gjennom en grunnrente, sier han.

Det kom inn over 420 svar i høringsrunden.

Vedum vil ikke kommentere ytterligere på hvilke endringer som kan komme eller hvor mye forslaget skiller seg fra det regjeringen opprinnelig la fram.

Prissetting, skattesats og bunnfradrag

Et særlig omdiskutert punkt har vært hvordan man skal prissette fisken. Forslaget om å bruke normpris som er knyttet til spotpris på børs, har vært mye kritisert fra oppdrettsnæringen.

I november svarte Vedum med å foreslå at det nedsettes et uavhengig normprisorgan som skal sette prisen. Om dette er løsningen han faller ned på, vil han ikke kommentere mandag.

Det knytter seg også spenning til hvilken prosentsats skatten skal ligge på. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) bekreftet overfor IntraFish forrige uke at statens inntekter skal ligge på 3,65-38 milliarder kroner. Gitt inntjeningen selskapene har i dag, betyr det en lavere sats enn 40 prosent som tidligere er anslått, ifølge avisen.

Det er også diskutert hvor man skal legge bunnfradraget. Det har vært foreslått på mellom 4.000 og 5.000 tonn for å skjerme de minste oppdretterne.