Oppvekst- og kultursjef sier opp og blir personalsjef i nabokommunen