I Saltdalsvassdraget er også sjøørreten under økende press, og Miljødirektoratet foreslår derfor å redusere fisket både i elva og i sjøen utenfor elva.

Det samme gjelder sjølaksefisket i Norges største lakseelv Tana i Finnmark, der tilveksten på flere av de viktigste laksebestandene har vært for liten de siste tre årene og også i år. Forskriften om reduksjon av fisket vil omfatte kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, og ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Totalt foreslår direktoratet endringer i bestemmelsene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 23 vassdrag samt i Tanafjorden i Finnmark og Skjerstadfjorden i Nordland. Samtidig foreslås blir også 13 vassdrag åpnet for fiske igjen.

En totalgjennomgang av fiskereglene for laks, sjøørret og sjørøye blir foretatt hvert femte år, sist i 2021. I år er et såkalt mellomår, som betyr at direktoratet bare gjør endringer som er helt nødvendige å gjennomføre i år.