Foreslår å bruke hele kommu­nens overskudd i 2023 på gratis skole­lunsj